Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
December 9, 2013
Image Size
662 KB
Resolution
942×1158
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
344
Favourites
38 (who?)
Comments
12
×
mydream for mylove in future by White-Anemone mydream for mylove in future by White-Anemone
I do not have iphone Llama Emoji 04 (Pretty) [V1] 
I do not need ipad Llama Emoji 05 (Flower Sparkles) [V1] 
I just need someone to love me Llama Emoji 10 (Shy) [V1] 
Add a Comment:
 
:iconpyomyo:
pyomyo Jan 24, 2014  Student
oa đáng iu tóa ạ :x :x                                                                   

Reply
:iconwhite-anemone:
White-Anemone Jan 24, 2014  Student Traditional Artist
cám ơn em ^^
Reply
:icondelight046:
Delight046 Dec 9, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Dawwww.... so cute! :3
Reply
:iconwhite-anemone:
White-Anemone Dec 10, 2013  Student Traditional Artist
thank you >w<
Reply
:iconmony-95:
Mony-95 Dec 9, 2013  Student Traditional Artist
nó không yêu lại mình thì lúc đó sẽ cần đến iphone và ipad đó. mà hiện tại thì cả 3 e đều không có...Llama Emoji 08 (Crying) [V1] Llama Emoji 08 (Crying) [V1] Llama Emoji 08 (Crying) [V1] Llama Emoji 07 (Hopeless or Scared) [V1] Llama Emoji 06 (Depress) [V1] 
Reply
:iconwhite-anemone:
White-Anemone Dec 10, 2013  Student Traditional Artist
chị cũng vậy =)) có cái thân tàn tạ già cả xấu xí này thôi =))
Reply
:iconmony-95:
Mony-95 Dec 10, 2013  Student Traditional Artist
Llama Emoji 23 (Shyness) [V1] Llama Emoji 23 (Shyness) [V1] 
Reply
:iconleedlizer:
Leedlizer Dec 9, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Cute!  :3
Reply
:iconwhite-anemone:
White-Anemone Dec 10, 2013  Student Traditional Artist
>w< thank
Reply
:iconleedlizer:
Leedlizer Dec 10, 2013  Hobbyist Traditional Artist
You're welcome!  ^w^
Reply
Add a Comment: